Lloc: Ciutat Esportiva Blanes.

Inscripció:
Si us plau llegiu atentament les instruccions abans de procedir a omplir la inscripció/formulari.
Mitjançant el següent formulari vostè podrà inscriure al seu fill/a al Campus d’Estiu 2017 del GIRONA FC. Perquè la inscripció sigui vàlida haurà de completar tots els camps obligatoris
.

Dades del Jugador/a:
Omplir totes les dades del jugador i l'enquesta de salut. Tots els camps són obligatoris i imprescindibles perquè la inscripció es pugui dur a terme.

Dates / Horaris / Àpats:
Marqueu les setmanes i horaris en què assistirà.
Possibilitat de quedar-se a dinar (45 €/setmana).
Marcar l'opció juntament amb
 les setmanes corresponents.

Dies Horaris
Setmana 1 3 Juliol - 7 Juliol  9:00 a 13:00 h.  9:00 a 17:00 h.
Setmana 2 10 Juliol - 14 Juliol  9:00 a 13:00 h.  9:00 a 17:00 h.
 Setmana 3 17 Juliol - 21 Juliol  9:00 a 13:00 h.  9:00 a 17:00 h.
Setmana 4 24 Juliol - 28 Juliol  9:00 a 13:00 h.  9:00 a 17:00 h.

Pagament:
Una vegada calculat el preu (Verifiqueu si podeu gaudir de descomptes*) feu l'ingrés al:
BBVA: IBAN ES64 0182 8322 85 0200014813.
* els àpats no gaudeixen de descompte

Documentació:
És imprescindible enviar al mail: campusblanes@gironafc.cat 
   - Full d'inscripció i qüestionari de salut.
   - Resguard de pagament.
   - Fotocòpia del DNI/NIE.
   - Fotocòpia de la Targeta Sanitària.

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

.