Preus de l'abonament

  • Els abonats que triïn compensar l'import proporcional com descompte de l'abonament 2020/21, s'aplicarà tota la compensació a la primera quota.
  • El saldo acumulat per la lliberació de seient no podrà superar el 50% de l'import total de l'abonament.