Lloc: Ciutat Esportiva Blanes.

Inscripció:
Si us plau llegiu atentament les instruccions abans de procedir a omplir la inscripció/formulari.
Mitjançant el següent formulari vostè podrà inscriure al seu fill/a al Campus d’Estiu 2018 del GIRONA FC. Perquè la inscripció sigui vàlida haurà de completar tots els camps obligatoris
.

Dades del Jugador/a:
Omplir totes les dades del jugador i l'enquesta de salut. Tots els camps són obligatoris i imprescindibles perquè la inscripció es pugui dur a terme.

Dates / Horaris:
Marqueu les setmanes i horaris en què assistirà.
Marcar l'opció juntament amb
 les setmanes corresponents.

Dies Horaris
Setmana 1 2 Juliol - 6 Juliol  9:00 a 13:00 h.
Setmana 2 9 Juliol - 13 Juliol  9:00 a 13:00 h.
 Setmana 3 16 Juliol - 20 Juliol  9:00 a 13:00 h.
Setmana 4 23 Juliol - 27 Juliol  9:00 a 13:00 h.

Pagament:
Una vegada calculat el preu (Verifiqueu si podeu gaudir de descomptes) feu l'ingrés al:
Banc Sabadell: IBAN ES06 0081 0003 9900 0155 2657

Documentació:
És imprescindible enviar al mail: campusblanes@gironafc.cat 
   - Full d'inscripció i qüestionari de salut.
   - Resguard de pagament.
   - Fotocòpia del DNI/NIE.
   - Fotocòpia de la Targeta Sanitària.

Telèfon de contacte: 618 724 520

FORMULARI INSCRIPCIÓ

 

.