Lloc: Municipal de Peralada

Inscripció:
Si us plau llegiu atentament les instruccions abans de procedir a omplir la inscripció/formulari.
Mitjançant el següent formulari vostè podrà inscriure al seu fill/a al Campus d’Estiu 2019 del GIRONA FC. Perquè la inscripció sigui vàlida haurà de completar tots els camps obligatoris
.

Dades del Jugador/a:
Omplir totes les dades del jugador i l'enquesta de salut. Tots els camps són obligatoris i imprescindibles perquè la inscripció es pugui dur a terme.

Dates / Horaris:
Marqueu les setmanes i horaris en què assistirà.
Marcar l'opció juntament amb
 les setmanes corresponents.

Dies Horaris
Setmana 1 25 al 28 de Juny  9:00 a 13:00 h. 9:00 a 17:00 h.
Setmana 2 1 al 5 de juliol  9:00 a 13:00 h. 9:00 a 17:00 h.
Setmana 3 8 al 12 de juliol  9:00 a 13:00 h. 9:00 a 17:00 h.
Setmana 4 15 al 19 de juliol  9:00 a 13:00 h. 9:00 a 17:00 h.
Setmana 5 22 al 26 de juliol  9:00 a 13:00 h. 9:00 a 17:00 h.

Pagament:
Una vegada calculat el preu (Verifiqueu si podeu gaudir de descomptes) feu el pagament online.

Documentació:
   - Fotocòpia del DNI/NIE.
   - Fotocòpia de la Targeta Sanitària.

E-mail: campusperalada@gironafc.cat 

INSCRIU-TE ARA