Consell d'Administració

Consell de Administració
PRESIDENT DEL CONSELL
Ignasi Mas-Bagà
VICEPRESIDENT
Diego Gigliani
VOCALS
Andy Young
Borja López
SECRETARI DEL CONSELL
Simon Cliff
VICESECRETARI DEL CONSELL
Ricard Capdevila