Skip to main content
CA

Accionistes

ACCIONARIAT

El Girona Futbol Club, S.A.D. té un capital social de set milions cent trenta-vuit mil tres-cents vint euros (7.138.320.- €), dividit en un milió set-centes vuitanta-quatre mil cinc-centes vuitanta (1.784.580) accions nominatives de valor nominal quatre (4,00.- €) euros cadascuna d'elles.