Skip to main content
CA

Avís Legal i Condicions d'Ús

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA 

El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condiciones Generals de Contractació que regulen l’accés, navegació i ús dels serveis oferts per www.gironafc.cat (d’ara endavant “el Lloc Web”), titularitat de la societat GIRONA FÚTBOL CLUB SAD, amb CIF A-17088329 (d’ara endavant “GIRONA FC”), i domicili social a la Avinguda Montilivi, 141,17003 Girona, inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2760, foli 31, fulla GI-49598. Pot posar-se en contacte de forma àgil amb nosaltres mitjançant la direcció info@gironafc.cat

 

 

 

 

2. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB 

2.1 Menors d’edat 

Per navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d’edat. No obstant, per a lla contractació del Servei sí que serà necessari que el Client sigui major de 14 (catorze) anys.   

2.2 Cookies 

Poden consultar la Política de cookies a https://www.gironafc.cat/politica-de-cookies 

2.3 Política d’enllaços 

El Lloc Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyen i/o són gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca en el Lloc Web té per únic objectiu facilitar als usuaris la cerca i l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet. 

 

Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, de manera que la GIRONA FC no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet el contingut dels quals puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En cas que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment mitjançant notificació a GIRONA FC a la direcció: info@gironafc.cat  

GIRONA FC no ofereix ni comercialitza per sí ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats.    

 

GIRONA FC no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a: 

    1. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats; 

    1. El manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els Llocs Enllaçats; 

    1. La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats; 

    1. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats. 

En cas que l'usuari accedeixi als vídeos de YouTube encastats o incrustats en aquesta pàgina web, accepta quedar vinculat pels Termes del Servei de YouTube disponibles aquí (https://www.youtube.com/t/terms) 

2.4 Propietat Intel·lectual i industrial del Lloc Web 

El Lloc Web i els diferents elements que l’integren, tals com bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualssevol altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals GIRONA FC és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit. El present Avís Legal no implica cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels elements que l’integrin. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos que estigui legalment permès o hi hagi una autorització expressa i per escrit de GIRONA FC.   

 

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts disponibles a través del Lloc Web pel seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o tractar d’eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per GIRONA FC per restringir actes que no comptin amb l’autorització de GIRONA FC o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin titularitat de GIRONA FC o de tercers. 

 

2.5 Exclusió de responsabilitat del Lloc Web 

GIRONA FC exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web, a la defraudació de la seva utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc Web, a la fal·libilitat del Lloc Web i, en particular, tot i que no de mode exclusiu, a les errades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc Web.   

 

GIRONA FC exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presencia de virus o a la presencia d’altres elements en el Lloc Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.   

GIRONA FC no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web. En particular, GIRONA FC no garanteix que els usuaris utilitzin el Lloc Web de conformitat amb el present Avís Legal, no que ho facin de forma diligent i prudent. GIRONA FC no té tampoc l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència,, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen. 

 

2.6 Obligacions de l’Usuari 

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement. 

En cas de ser menors d’edat, l’usuari deberà tomar en compte l’epigraf 2.1 

3.  Duració 

Les condicions del present Avís Legal estaran vigents fins que siguin modificades, podent el GIRONA FC efectuar aquests canvis que seran comunicats a l'Usuari. 

El GIRONA FC podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els serveis que presta, així com també la forma en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en el qual l'Usuari accedeixi al Lloc web. El GIRONA FC li convida que consulti el present Avís Legal de manera periòdica. 

 

4. Exclusió de responsabilitat del Servei 

GIRONA FC exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en el Lloc Web i els Serveis que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. 

GIRONA FC exclou qualsevol responsabilitat per error tipogràfic relacionat amb el preu o les característiques del producte. No obstant, en cas de produir-se un error d’aquest tipus i el Client haver contractat un Servei, GIRONA FC es posarà en contacte amb el Client tan bon punt com adverteixi l’error per a esmenar-lo o oferir un Servei equivalent al Client. 

GIRONA FC exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la personalització dels productes per part del Client, en especial les referides a faltes d’ortografia, errors tipogràfics, falta de qualitat en la imatge de la fotografia. 

 

5. Política de Privacitat i Tractament de dades  

Si desitja obtenir major informació sobre la política de privacitat del Club, visiti l'apartat de Política de Privacitat de la nostra página https://www.gironafc.cat/es/politica-de-privacidad