CA

Consell d'Administració

Consell de Administració

 

PRESIDENT DEL CONSELL

Pere Guardiola

 

VOCALS

Marcelo Claure

John MacBeath

Roger Solé

Simon Cliff

Ingo Bank

 

SECRETARI DEL CONSELL

Ricard Capdevila