Skip to main content
CA

Junta Extraordinària d’Accionistes

El proper 1 de juliol tindrà lloc a Montilivi una Junta Extraordinària d’Accionistes del Girona Futbol Club, SAD.

Entre els diferents punt de l’ordre del dia s’inclou el cessament o renuncia de Consellers i nomenament, en el seu cas, de nous Consellers. També la Delegació en l’òrgan d’administració de les facultats precises per subsanar i executar els acords adoptats a la Junta general, així com procedir a la seva elevació a pública i inscripció en el Registre Mercantil.