BASES LEGALS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL

El GIRONA FUTBOL CLUB SAD (Girona FC) amb domicili social a l’Avinguda Montilivi, 141, 17003 - Girona, i CIF A-17088329, posa en marxa una campanya per donar visibilitat al comerç local entre els seus socis d’acord als següents punts:

 

  1. PARTICIPANTS, DURADA I REQUISITS

Aquells propietaris de comerços que vulguin participar hauran d’inscriure’s a través del formulari habilitat a www.gironafc.cat/negocilocal incloent les dades del seu establiment i de la persona responsable per a que el Club pugui posar-se en contacte amb aquest. 

Podran participar empreses, comerços o professionals establerts o amb establiment permanent a la província de Girona. La persona responsable haurà de ser major d’edat i amb la capacitat de representació adequada.

Els participants es comprometen a cedir les seves dades de manera veraç, clara i de bona fe, entre d’altres el seu sector de negoci, horaris d’atenció al públic o vies de contacte per als clients per a que el Club pugui fer-ne una correcta difusió.

No és requisit indispensable per a participar fer cap oferta, promoció o benefici especial als posseïdors del ‘Carnet de Soci’ del Girona FC tot i que el club pot afavorir la difusió i visibilitat d’aquells comerços que així ho facin.

La durada d’aquesta campanya s’estableix fins al 31 de Desembre de 2021, podent el Club, en el moment que ho consideri oportú, modificar-la o retirar-la, previ avís als participants. Les promocions, beneficis o descomptes que els comerços ofereixin als Socis del Club també tindran la mateixa durada, tot i que els negocis podran modificar o retirar aquests descomptes quan ho considerin oportú, sempre amb 15 dies de previ avís al Club.

 

  1. CONSIDERACIONS GENERALS 

El Club publicarà, seguint els seus propis criteris d’ordenació, els negocis que compleixin els requisits sol·licitats. Podrà, al seu criteri, limitar el nombre d’espais o temps en el que apareix el negoci per tal d’afavorir el seu us o funcionament.

El Club podrà restringir l’aparició d’algun negoci que consideri incompatible amb alguns dels seus patrocinadors oficials. En aquest cas, es notificarà al responsable del negoci d’aquest fet mitjançant correu electrònic.

Els participants cediran, en cas de ser requerits, elements de màrqueting (logotips, fotografies, descripcions,... ) per afavorir i millorar la seva visibilitat i difusió. El Club es compromet a fer-ne ús només mentre estigui vigent aquesta campanya. 

Els negocis participants es comprometen a no causar, de manera directa o indirecta, cap dany en la imatge i/o reputació del Girona FC durant i després de la finalització d’aquesta campanya. 

El Club es reserva el dret a fer qualsevol modificació sobre les presents bases legals, així com suspendre o ampliar aquesta campanya, fet que seria notificat als participants mitjançant correu electrònic.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES

El Girona FC informa que, mitjançant la participació en aquesta campanya, el client otorga el consentiment exprés en la cessió de les dades personals del representant legal del negoci, dades del negoci, telèfon, pàgina web o e-mail, per al seu tractament i sense perjudici dels drets que assisteixen al client tals com: dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades.

Qualsevol revocació a aquest consentiment s’haurà de dirigir a: protecciondatos@gironafc.cat

La mencionada revocació implicarà la resolució del participant en aquesta campanya.

Les presents bases legals es regeixen per la llei espanyola.

Agenda primer equip

21 MAI

22:00 Estadio Municipal de Montilivi

Partit

Jornada41 Girona FC - CD Mirandés

Veure agenda